Mörkviken naturreservat

Naturreservatet består av en västvänd bergbrant, med gammal tall- och granskog.

Naturreservatet består av en västvänd bergbrant, mot sjön Drögen och vägen mellan Ulrika och Kisa, med gammal tall- och granskog. Skogen har undgått avverkningsmaskinerna då det varit svårt att avverka p.g.a. lutningen, blockigheten, närhet till vägen och sjön. Här kan du möta några av Östergötlands kanske äldsta träd.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se