Möckeln-Skirsjön fiskevårdsområde 

Sommar- och vinterfiske

Fiske i sjöarna Möckeln, Skirsjön, Norrlången, Bredgölen, Kvarngölen, Skirlången.
Med djup ned emot 35-40 m. Möckeln och Norrlången är förbundna med en kanal farbar med normal båt av typen 3-4 personer öppen plasteka. Här kan du fånga gädda, abborre, sik, siklöja, elritsa, lake och öring.

Fiskekort krävs.

Information

Fiskekortsförsäljning:
Kisa Motorservice
Frendo i Kisa
Brosjögården i Ydrefors.
www.ifiske.se

Ingen båtuthyrning.

Hemsida:
www.ifiske.se/fiske-skirsjon-mockeln-norrlangen...

Kontakt

Telefon:
070-450 18 10