Medelö Skans

Fornborgen ligger i det skog- och bergrika området mellan sjöarna Ämmern-Åländaren-Horsfjärden-Galmaren.

Borgen ligger uppe på en långsmal bergsrygg, som smalnar av i båda ändarna. Den är 120x35 m och har branta stup i öster och väster. Berget är 20 m högt, 95 m över Åländaren, 185 m.ö.h.

Borgen och berget syns knappast på avstånd i den runtomkring täta skogen, men likväl har du en vidsträckt utsikt åt väster. Här växer stor tallskog med gräs och några kala hällar med vitmossa.

Den mest betydande muren är den norra, som går tvärs över spetsen av berget. Muren har blivit utrasad ca 10 m, så den ser ut som en vinkelmur. Vid bergets fot, framför branterna, under murens båda ändar, ligger stora mängder sten i storleken 0.2-0.5 m. Inget vet varför stenarna ligger där. Men två teorier finns. Stenarna kan ha fraktats dit, för att användas vid uppbyggandet av muren men inte kommit till användning, eller också kan delar av muren på berget ha rasat ner.

Tvärs över uppgångsstigen i söder syns också resterna av två murar, liksom några små murrester i två sänkor på den västra långsidan. Borgen har en ganska oregelbunden ryggyta och på tre ställen finns små sanka ställen med vatten. På berget finns ett jordlager, och det ser ut att ha använts till odling någon gång.

Detta är en säregen fornborg, i den djupa trollskogen, med stora mossiga flyttblock. Det är svårt att förstå varför det anlagts en fornborg här ute i de milsvida skogarna. Den har säkert varit en effektiv tillflyktsborg och kan lika gärna ha varit en plats för kultiskt bruk.

En annan, dock mycket tveksam, teori om fornborgarna, är att de använts som fångstfällor för vilda djur.
I dag går här rakt igenom borgen en tydlig gångstig, och här finns gott om spår och spillning av älg och rådjur. En utgrävning av denna fornborg skulle ge många svar. Borgen är svår att hitta, men den som hittar den får en historisk upplevelse.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå
0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Medelö Skans ligger 2.5 km nord nordost om Söderö slott. 900 m nordost om torpet Bygget.
Efter cirka 1 km från Söderö, på vägen mot Mormorsgruvan, går en enskild bilväg på ca 1 km till torpet Bygget. Därifrån har du ännu cirka 1 km, på större och mindre stigar, till den mycket intressanta fornborgen Medelö Skans.