Lokstallet i Kisa

Lokstall i Kisa från 1901

Lokstallet i Kisa har de senaste åren återställts till det utseende det hade när det byggdes av Östra Centralbanans Järnvägsaktiebolaget 1901. Det är beläget i den södra delen av bangården i Kisa och ses tydligt från tågen på Stångådalsbanan.

Lokstallet drivs av Föreningen Stångådalsbanans Vänner.

Kontakt

Telefon:
070-3145499

E-post:
per.lonn@allt2.se

Vägbeskrivning:
Lokstallet är beläget i Kisa. Parkering vid järnvägsstation, ca 500 m från Lokstallet.