Korpberget i Kättilstad

Korpberget är ett stort berg med lodräta bergväggar, lämpliga för bergsklättring.

Korpberget är 35 m högt, 90 m över Åsunden, 175 m.ö.h. Berget är högt och har branta stup åt alla håll, utom vid försvarsmurarna. Fornborgen är ca 200x100 m.

Korpberget är en vakt- och försvarsborg med fin utsikt mot öster över Åsunden, strategiskt anlagd med tanke på den underliga gränsdragningen för Kättilstads socken.

Murarna mot väster är mycket fina och väl bevarade. Här kan du tydligt se tekniken vid uppmurningen. Murar finns i två rader, med en stabil port i den övre muren. Längre ned över stigen finns en spärr av stenar. I nordost, där stigen från Springarberget kommer upp, finns också ett mursystem, men inte med så ståtliga murar.
Fornborgen är skogig och delvis fuktig, med vegetation av tall, gran, björk, blåbär, gräs, grönmossa och björnmossa.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Korpberget ligger 600 m nordväst om Kårtorp. 2 km nordost om Slätmon. Det branta berget syns nära intill den gamla kalmarvägen förbi genom Helvetes port, och förbi Springarberget. 25 m norr om Springarberget går gångstigen upp till Korpberget.