Korpberget i Hycklinge 

Fornborg i närheten av Hycklinge

Denna fornborg ligger mycket strategiskt i landskapet, och den kan ha varit en central del i ett signalsystem mellan de olika borgarna.

Från upplagsplatsen leder en tydlig gångstig upp på borgen. Den stora viktiga dalgången från Åsunden och Hycklinge, delar vid Korpberget upp sig i tre grenar. En går norrut mot Emmaren, en österut mot Hallången, och så den viktigaste söderut mot Anen. Från Korpberget är sikten fri in i alla dessa dalgångar.

Berget är 40 m högt, 55 m över Åsunden, 140 m.ö.h. Det är mycket brant och har stup åt alla håll utom söder, där skyddsmurarna finns. På berget växer stora och små tallar, en och olika slags ris, samt några stora hällar med vitmossa. Fornborgen är 100x50 m.

Gångstigen till borgen går först över en yttre mur på 10 m. Denna mur är mycket raserad, men synlig trots att den också är något övertorvad. Den inre vallen vildar en vinkel, med en mur på 18 m och en mur på 3 m. Mellan murarna finns en port på 2 m.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Korpberget ligger 3.5 km sydost om Hycklinge samhälle, 200 m norr om Österby.
Det är mycket lätt att komma till berget. Det går en bilväg till en upplagsplats uppe på berget, strax söder om fornborgen.