Klevberget 

Fornborg på toppen av Klevbergets mäktiga förkastningsbrant. härifrån har du en magnifik utsikt över Borgarmon, Hallstads blomsterrika ängar och Järnlundens vidsträckta vatten.

Kindas lilla "Predikstolen", en praktfull bergsrygg där även den som inte är höjdrädd kan få svindel.

Nedanför och ovanför branten finns värdefulla löv- och barrskogsområden med gamla träd och en rik biologisk mångfald. Här lever bl.a. många rödlistade lavar, svampar och insekter. Ihåliga lövträd är viktiga boplatser för fågellivet. Östgötaleden går genom reservatet och leder vidare västerut till de spännande grottorna vid Trollegater.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Åk mot Ulrika i rondellen (rv 23/34) vid Rimforsa, sväng höger mot Hallstad ängar, parkering vid Hallstad ängar. Följ Östgötaledens markering upp för berget.