Klefsbergen naturreservat

Naturreservat som utgörs av en ostvänd rasbrant och en sumpskog.

Klefsbergens naturreservat, som är ca 11 ha stort, utgörs av en ostvänd rasbrant och en sumpskog. Rasbranten är storblockig och ett par rasgrottor förekommer i den svårtillgängliga branten.

Skogen i branten har knappt brukats alls. Här är gott om grova aspar, granar och högre upp finns grova tallar. Enstaka lindar och ekar samt några hasselbuskar finns också i de mullrikare skrevorna. Grov, död ved av olika trädslag förekommer rikligt.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10 

E-post:
turistbyran@kinda.se