Kättilstad naturreservat

I Kättilstads naturreservat är variationen stor. Här finns både vackra ekhagar och barrnaturskog

I Kättilstads naturreservat finns en vacker hagmark med såväl biologiska som kulturhistoriska kvaliteer. I delar av hagen finns det talrikt med gamla ekar och i en annan del ligger resterna efter ett torpställe. De gamla torpruinerna omges av träd och buskar som var till nytta och fröjd för torparna - fågelbär, rönn, vildapel, slån, nypon, hagtorn och en. Du kan även hitta gamla torparväxter som snödroppar, vintergröna och syren.

I en av hagarna finns grunder efter tidigare torpbebyggelse och i skogen finns resterna av en fornborg.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494- 194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se