Jutterns-Erlångens fiskevårdsområde

Sommar- och vinterfiske i flera sjöar

Sommar- och vinterfiske i sjön Juttern, Erlången och Stångån. Här kan du fånga gös, abborre, sutare och braxen.

Fiskekort krävs.

Information

Kontakt