Hulebo naturreservat

Naturreservat vid Nedre Emmaren

Hulebo naturreservatet består av ett slingrande brantområde mot sjön Nedre Emmaren, med ädellövskog, där eken dominerar.

Området tillhör den lilla gården Hulebo och har en gång i tiden varit halvöppen äng med tuktade lövträd och omgivande trädbärande ängsmarker. Idag har igenväxningen gått långt och trädskiktet är tätt. Sveriges alla vanliga lövträdarter finns här i en salig blandning att njuta av.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se