Hovbyberget och Dackegrottan

Fornborg med Nils Dackes tillflyktsplats.

Den nordvästra delen av det stora och mäktiga Hovbyberget innehåller ett omfattande och välbevarat mursystem. Det ligger på sluttningen 75-150 meter från bilvägen, som går från Hovby mot Gäddnäset. Cirka 500 meter från Hovby går en stig från vägen upp mellan murarna till fornborgen uppe på bergets höjdplatå. Berget stupar brant och blockrikt mot övriga sidor.

Det enda tänkbara uppkomstmöjligheten i nordväst är en smal passage, som övertväras av tre ovanligt kraftiga mursystem. Murarna ligger i sluttningen med ett avstånd på ca 30-50 meter. Varje vall har en kraftig port, och delvis överläppar murarna varandra här. De nedersta vallar ser också ut att kunna ha varit överbyggda och utrustade med palissader.

Bergets översta del utgör en stor och småkuperad högplatå med flera flyttblock och sänkor. En svacka är särskilt stor, och där kan du se stensamlingar och stengrunder, vilket kan tyda på någon sorts odling skett. På flera ställen kan du se stensamlingar och stengrunder, vilket kan tyda på någon form av byggnation. Här uppe kan du också se flera grävda gropar och en 10 meter bred vattenkälla eller vattenhål. Enligt traditionen skall denna vattenkälla aldrig sina. (Ett undantag var torrsommaren 1992, då källan i juli var helt torr.)

Berget är 40 meter högt, 75 meter över Åsunden, 155 m.ö.h. Hela berget är skogbevuxet. Mestadels växer här gles tallskog, men här finns också täta partier med ekbuskar. Övrig vegetation är asp, en, ljung, lingon och gräs.
I folktraditionen finns många berättelser, som talar om att detta berg en gång var tillflyktsplats för Nils Dacke. I bergets nordöstra sluttning, bland stora stenblock i rasbranten, finns en grotta, vilken därför kallas Dackes grotta.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Hovbyberget ligger 500m nordöst om Hovby gård. bilvägen från Hovby till Gäddnäset går fram intill berget.