Hovberget i Västra Eneby

Fornborg

Detta stora bergmassiv har tre helt skilda system av murar. Tidigare ansågs därför att det fanns tre fornborgar på berget. Numera anses det som en enda mycket stor och omfattande fornborg.
För enkelhetens skull delas här Hovberget upp i tre borgar.
Denna del av fornborgen ligger längst i söder på det lägre framskjutande bergspartiet, som utgör en udde av det stora Hovberget.
Från stranden av Hovbyviken leder en gångstig upp på åskammen, och vid ett smalt pass uppe på kanten går stigen genom en över 60 meter lång stenmur, med en väl bevarad meterbred portingång. Framför porten kan murfragment ses. På bergarten och av murstenarnas utseende kan man avgöra att de är tagna i sluttningen mot söder. Muren är bitvis utrasad, men frontsidan är väl bevarad och murlivet finns kvar. Ytterändarna av murarna forstsätter med många stora stenar och flyttblock. På murarnas översida kan man här och var se hålrum mellan stenarna, vilket kan tyda på plats för stockar i ett palissadverk. Detta kan man se på flera ställen i borgens olika murar. Från porten fortsätter borgen ca 200 meter i norrut uppe på den ca 75 meter smala bergsryggen omgiven av branter. Här vid denna borgs norra ände smalnar ryggen till et pass och sänker sig något innan det stora berget mot norr kommer med nästa fornborg. Uppe på båda sidorna av det smala passet, eller rättare sagt sadeln, ser man rester av förstörda murar och stenar. Dessa vallar kan ha varit ca 60 m långa vardera. Nere i sluttningen 50 meter öster om denna smala passage finns en välbevarad mur, ett utmärkt förhåll med en fin port med en lite sänka bakom. Vaktas numera av en grävlingfamilj med bostad i muren.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
KInda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Hovbyberget ligger 500 meter nordöst om Hovby gård. Bilvägen från Hovby till Gäddnäset går fram intill berget.