Hanekulla naturreservat

Naturreservat med förödande vacker utsikt.

Hanekulla ligger i Kinda kommuns nordöstra del. Ett nyrestaurerat beteslandskap med grova vidgreniga ekar och hamlade askar sätter prägel på reservatets västra del medan den östra består av storblockig gammelskog av gran, tall och asp. En förödande vacker utsikt över Hårsfjärden belönas den tappre vandraren med.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland, 010-223 50 00
Kinda turistbyrå, 0494-194 10

E-post: turistbyran@kinda.se