Hägerstad gamla kyrka

Hägerstad gamla kyrka vid sjön Striern

Hägerstad gamla kyrka vid sjön Striern är byggd i gråsten. De äldsta bevarade delarna är från 1200-talet och kyrkan är ombyggd på 1600-talet. Den förföll och förvandlades till ruin 1895, men har restaurerats. Spår finns av kalkmålningar utförda av Matz Målare från Linköping. Sockenmagasinet från 1700-talet ligger kvar vid den gamla kyrkan.

Information

Öppettider:
Tillgänglig året om

Kontakt

Telefon:
0494-210 00