Hagen i Kättilstad

Fornborg med vacker utsikt, berget är 25 meter högt, 45 meter över Ämmern, 130 m.ö.h.

Fornborgen har inga egentliga murar upplagda av mindre stenar. Murarna består mest av stenar som är meterstora eller större. Du kan hitta minst sex sådana vallar av olika längd. Dessa stenrader har säkert kunnat utnyttjas som försvarsanordningar, förstärkta med timmer och bråtar.

Den säkerligen stora bosättningen vid sjön Striern har här haft en säker skyddsborg. Att borgen använts vittnar eldstadsrester och grundstenar om.

Berget har branta stup utom i väster, där berget är mera sluttande och blockrikt. Utsikten är fin mot söder och sydväst. Berget består av flera småhöjder och är bevuxet med ganska tät skog. Den består av mindre tallar, någon gran, ekbuskar, enar, grönmossa, vitmosshällar, bägarlav och måbär. Fornborgen är ca 55 x 60 meter.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Denna fornborg ligger endast 400 meter nordväst om landsvägen vid gården Hagen. 1 km nordost om Kättilstads kyrka. Det är lätt att komma fram till berget på stigen från landsvägen genom beteshagen. Att komma upp på berget är något besvärligt, då sluttningen är fylld med stora flyttblock.