Gumhems gravfält

Gravfält och skeppssättning

Gravfält och skeppssättningar vid Åsundens östra strand från tiden 500-1050 e Kr. Gravfältet lär vara det näst största i Östergötland. Skeppssättningen består av 22 stenar lagda i sydostlig riktning och har en längd av 17,5 meter och bredden över mitten är 5 meter.

I sägner om vikingahövdingen "Kung Vitting" omtalas att det ska ha funnits boplatser här, men området har i huvudsak använts som gravplats och under någon tid som tingsplats.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om, fritt från djur 20/6 - 20/8.

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/kul...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Tag väg 135 mellan Horn och Gamleby. Vid Hycklinge kör norrut mot Björkfors. Åk cirka 2 kilometer och ta sedan av mot Ryda. Efter cirka 4-5 kilometer finns det skylt Gumhem. Parkeringsplats finns i anslutning till Gumhem.