Föllingsö odlingslandskap 

Odlingslandskap kring Föllingsö säteri från 1700-talet

Odlingslandskapet kring Föllingsö säteri från 1700-talet är beläget i en dalgång vid sjön Nedre Föllingen. Det öppna landskapet omges av mäktiga barrskogsklädda höjder. Kring säteriet breder ett ålderdomligt och omväxlande odlingslandskap ut sig. Närvaron av så många och välbevarade spår av gångna tiders odlingslandskap inom ett så begränsat område gör Föllingsö till ett ytterst värdefullt och skyddsvärt område.

Naturstig och informationstavlor finns. Parkering vid Tolvmannabacken.

Guidade turer.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda Turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se