Föllingesjöarna fiskevårdsområde

Sommar- och vinterfiske i sjöarna Övre och Nedre Föllingen.

Övre Föllingen är djup med stor abborre och mindre stam av öring. Nedre sjön med ett medeldjup på 8 meter har inplanterad gös under flera år. Bra vinterfiske.

Här kan du fånga gädda, abborre, lake och braxen. Fiskekort krävs.

Information

Fiskekortsförsäljning:
Frendo i Kisa 0494-105 21
Kisa Motorservice 0494-128 50
Kisa Cykel och Sport 0494-712 11

Båtuthyrning:
Aktiv Fritid 070-560 04 33

Hemsida:
www.ifiske.se/fiske-ovre-och-nedre-follingen.htm

Kontakt

Telefon:
070-558 26 36