Fallviks fornborg i Kättilstad

Fornborg utanför Rimforsa.

Fornborgen har troligen varit en skyddsborg för folket mellan Åländern och Ämmern. Ett annat sätt att hitta fornborgen är att gå rakt upp på berget från bilvägen. Du går då upp mitt för den tydliga talludden i Åländern.

Inne i fornborgen växer en liten grupp större tallar. De syns på långt håll och kan vara ett bra orienteringsmärke.
Runtomkring i bergen växer annars bara tät granskog. En cirka 200 meter lång, svagt sluttande vitlavsbevuxen häll syns också tydligt omedelbart väster om borgen. I borgen finns flera små kullar och flyttblock, glest med tallar, gräs, grönmossa och vitmosshällar.

Från fornborgen har du en fin utsikt över Åländern i öster, men också mot norr och sydost. Här vid fornborgen rasade omkring 1980 en skogsbrand, orsakad av några korvgrillare.

Borgen har branta stup i nordost-öster-sydost. Mot väster finns en väl bevarad mur i vinkel, med en tydlig port för gångstigen. Murarna är tillsammans 37 meter.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Fornborgsberget ligger 5 km nordväst om Söderö gård. 1 km nordväst om gården Gällsvik vid sjön Åländarens södra ände. Gården Fallvik ligger 700 m öster om fornborgen, men på andra sidan av Åländarens södra vik.
Borgen finns uppe på en liten bergstopp, på bergsryggen strax intill skogsbilvägen utmed sjöns västra strand. Borgen är svår att hitta, eftersom det finns flera större höjder på bergsryggen söder om borgberget. Det är också svårt att hitta rätt gångstig till berget, annars kommer en stig norrifrån rakt på borgen.