Fagerhult naturreservat

Fagerhults naturreservat med en ovanligt välbevarad varggrop.

Fagerhults naturreservat ligger nästan mitt emellan Kisa och Ulrika. Här kan du vandra i rik vårblomning och fågelsång bland lindar, ekar, aspar och björkar. Färggranna fjärilar fladdrar runt i brynen och på träd och stenar växer en mängd mossor och lavar.

På de gamla åkerlyckorna kan du se mängder av odlingsrösen och spridda i området står gamla lövträd som i gångna tider beskurits för lövfoder åt djuren. Här finns även en ovanligt välbevarad varggrop.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå, 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se