Bunkberget i Horn

Fornborg vid Horn.

Här i Riddarhusets skogar finns inte så många hus, men här finns många villande skogsbilvägar- en del med vägbommar. Det var nog ändå svårare förr i tiden att komma till berget än i dag. Därför är det inte så underligt att det anlagts en fornborg på toppen. Det har säkert varit en utmärkt tillflyktsborg.

Borgen är mycket vacker, och du har därifrån en vid utsikt i alla väderstreck över det skogrika området. Kanske kan borgens placering ha något att göra med att länsgränsen går så nära.

Berget är 30 meter högt, 40 meter över Kobbosjön, 180 meter över havet. Fornborgen är inte större än
100 x 40 m.

I den norra sluttningen finns flera stora flyttblock, och där någonstans hittar du gångstigen som leder fram till fornborgens port. Uppe i borgen finns några stora stenar och flera vitmosshällar. Vegetationen består av mindre tallar, enar, ljung, vitmossa, mjölon.

Inne i borgen kan du se rester efter vattengropar och rester av flera eldhärdar. Berget är brant åt alla håll utom nordväst, där ett stenvallsystem med 4 murar finns, försett med en tydlig och fin portingång på 3 meter.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494 194-10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Bunkberget ligger ca 6 km sydost om Finede. 700 meter norr om Kobbosjön. Två kilometer från smålandsgränsen. Bästa vägen till Bunkberget är att ta in mellan Erstorp och Börsmåla och sedan ta av vid Kobbosjön. Efter cirka 700 meter ser du berget några hundra meter in till vänster.