Bråtberget naturreservat

Bråtbergets naturreservat ligger i ett vackert förkastningslandskap vid sjön Björken.

Bråtbergets naturreservat ligger i ett vackert förkastningslandskap i fagra Kindabygden alldeles intill sjön Björkern.
Nivåskillnaderna inom området är stora, över 100 meter från bergtopp till sjöns vattenyta. Här kan du få se många värdefulla barrnaturskogar och ädellövskogar och möta många gamla, ofta senvuxna ekar. Här finns en rad rödlistade lavar som de flesta är knutna till ek.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se