Borgberget i Hycklinge - En av Östergötlands största fornborgar

Borgberget i Hycklinge är en av Östergötlands största fornborgar

Berget är 35 meter högt, 40 meter över sjön Anen, 165 m.ö.h. Uppe på berget ligger en av Östergötlands, till ytvidden, största fornborgar. Den är cirka 420 x 100 meter. Borgen är den sydligaste av Kindas fornborgar och alltså den sydligaste i Hycklinge-Anen-dalgången. Uppe på berget är det ovanligt kuperat med flera små toppar, så det är lätt att gå vilse inne i fornborgen. Berget har branta sluttningar åt alla håll. De största branterna är mot öster. Bästa utsikten är mot väster nordväst.

Berget är nästan helt skogsbevuxet nu, vissa partier med ganska tät vegetation. Här växer tall, gran, ljung, blåbär, vitmossa och fönsterlav. Här finns också några mindre hällar. På fyra mindre branta ställen i sänkor, går stigar upp i fornborgen. Där har också försvarsmurarna anlagts.

Här kan ha varit en livlig trafikled i dalgången någon gång under Folkvandringstriden. Kanske gick handelsvägen förbi här här från Kalmar-Ölandstrakten över Kindabygden upp mot Östergötland? Då kan det även vara möjligt att denna borg utgjort första punkten i Kinda på ett signalsystem mellan borgarna utmed Anen-Åsunden-dalen.

Fornborgen har tydliga murar på sammanlagt cirka 140 meter. Flera murdelar är 1-2 meter höga och 6-7 meter breda. I varje del av de fyra mursystemen, finns en ingång. Alla mursystem är taktiskt anlagda med särskilda bakhåll och förhåll. En särskilt elegant försvarsanordning har skapat vid den södra muren. Med hjälp av två stora flyttblock har en liten förgård bildats här.

I skydd uppe på det högsta delarna av berget, finns grundstenar och rester av någon byggnation. Där uppe finns också ett litet surdrag och några grävda vattengropar. Mursystemen ligger alla på olika höjdnivå.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Borgberget vid Hedingsbo ligger cirka 3 km sydost om Kila by. 1.5 km från smålandsgränsen.
Det är lätt att hitta fram till berget. Du tar av på landsvägen mot Locknevi, vid gården Mjölsand, och kör mot sjön Anen. Vägen delar sig sedan vid berget, så att det går en väg på varje sida tätt intill berget. Bästa uppgången till berget är från väster.