Borgarmon naturreservat

Naturreservat och fornborg beläget nära Hallstad ängar.

Borgarmon är en bergsknalle med såväl varierad skogsmark som ekhagmark. Här finns ett rikt växt- och djurliv som är knutet till partier med äldre skog och det stora inslaget av lövträd.

På toppen finns en fornborg från järnåldern. Beläget nära Hallstad ängar. Borgen har varit en mönsteranläggning och skyddsborg för bosättningarna invid sjön Järnlunden.

I Kinda finns 22 fornborgar. De ligger vackert och är intressanta som utflyktsmål. Fornborgarna är cirka 1 500 år gamla, från den tid då fejderna rasade mellan svear och götar, just här i gränstrakterna mellan Östergötland och Svealand. De har tjänstgjort som försvarsverk och tillflyktsorter för befolkningen i orostider.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen Östergötland, 010-223 50 00
Kinda turistbyrå, 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se