Borgarberget

Borgarberget i Kisa samhälle har spår efter en fornborg.

Vid Borgarberget i Kisa samhälle hittar du spår efter en fornborg. Borgen har varit en tillflyktsplats och en viktig bevakningsplats för området. I Kinda hittar du sammanlagt 22 fornborgar. De ligger vackert och är intressanta som utflyktsmål och bjuder ofta på en hisnande utsikt.

Fornborgarna är cirka 1 500 år gamla, från den tid då fejderna rasade mellan svear och götar, just här i gränstrakterna mellan Östergötland och Svealand. De har tjänstgjort som försvarsverk och tillflyktsorter för befolkningen i orostider. På platserna för fornborgarna kan du ana de fejder som pågick för länge sedan och platserna bjuder in till en spännande och lärorik upplevelse.

Tips! du som vill veta mer kan läsa Göran Djurstedts skrift "Fornborgar i Kindabygden" vilken finns på Kisa bibliotek.

Information

Öppettider:
Tillgängligt hela året.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
I Kisa. Vid Kinda Sparbank finns en gång- och cykelväg mot kyrkogården. Följ vägen ca 100 meter, därefter skyltat på höger sida.