Bäckängsmon naturreservat

Bäckängsmons naturreservat är en magnifik brant med naturskogsartad barrskog

Bäckängsmons naturreservat är en magnifik brant med naturskogsartad barrskog, kraftigt västexponerad mot länsvägen, Söderö gård och sjön Ämmern.

Spärrgreniga månghundraåriga jätteekar i skogsbrynet övergår i en av Östergötlands äldsta, grövsta och mest högvuxna skog av gran och tall. Det finns ingen annan gammelskog i länet som växer i ett så naturskönt, vackert och för det mänskliga ögat så öppet och utlämnat läge.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se