LOGOTYPE

LOGGA SJÖRIKET KINDA

Varumärket Sjöriket Kindas logotype får inte modifieras på något sätt. Logotypen består av en rund ring med texten Sjöriket Kinda inuti och konturen av berg, vatten och en sol.

Platslogotypen är inspirerad av den känsla som platsen Kinda förmedlar vilket är lugn, trygghet och naturnära. De många sjöar som finns i kommunen är lite av Kindas kännetecken och därför är vattnet en naturlig del i logotypen. I logotypen syns också naturen i form av bergen och logotypen har även ett inslag av positivitet och glädje i form av en gul sol. Logotypen har tillhörande text i form av “Sjöriket Kinda”.

Logotypen ska användas i färg så långt det är möjligt, men i undantagsfall kan den användas i svart-vitt eller inverterat.

Logotypen ska ha samma proportion oavsett storlek och det är varken lämpligt eller tillåtet att göra förändringar i utseendet.

Hur och när det är tillåtet att logotypen ska användas med annan logotype specificeras under rubriken ”Så här får du använda Sjöriket Kinda”. Om du behöver tryckfil kontakta kommunikationsansvarig Malin Forsberg, malin.forsberg@kinda.se

KOMPLETTERANDE VÅG

Logotypen kan kompletteras med vågen i nedre kant, den följer i så fall över hela ytan från vänster till höger. Den får inte ändras i färg eller riktning och används inte i svart-vita sammanhang. Vågen är lämplig att använda i exempelvis presentationer, roll-ups och större trycksaker.
Vågen används inte ensam, utan kompletteras alltid av logotypen.

Varumärket Sjöriket Kindas logotype ska användas på ett sådant sätt att det tydligt framgår vem som är avsändare. Den ska inte ersätta företags/organisationers varumärken eller egna grafiska profiler utan fungera som ett tillägg för att skapa positiva associationer till Kindas geografiska område. Se mer under rubriken ”Så här får du använda Sjöriket Kinda”, för vad som gäller.