FÄRGER

Färgerna utgör en stor del av den visuella identiteten och är väsentliga eftersom de förmedlar känsla och uppfattning hos betraktaren. Därför är det av stor vikt att dessa används rätt. Färgerna signalerar olika värden som grundar sig i de tillgångar som Kinda som plats står för.

SJÖRIKET KINDAS PROFILFÄRGER

Färgpaletten innehåller fyra basfärger som består av en grön, en beige, en blå och en gul. Tre av dessa används i logotypen och alla fyra är de grundfärger som används i det visuella materialet. Det är viktigt att ingen av dessa ändras i nyans utan har samma koder som presenteras i den grafiska profilen. Dessa kan vid behov kompletteras av samma färger, men med 50% färgton.

TEXTFÄRG

För att uppnå ett så lättläst resultat som möjligt krävs god kontrast. Vid text på vit bakgrund ska texten vara svart. Om färgerna används som bakgrund ska textfärgen vara svart då vit inte har tillräcklig kontrast mot någon av färgerna.

FÄRGKOMBINATIONER

Tänk alltid på kontrasterna mellan färgerna så att resultatet inte blir platt.

GRÖN - GRÖN GEMENSKAP

Den skogsgröna färgen symboliserar och används när vi kommunicerar mer tid för livet och famijen, ett med naturen, lätt att leva hållbart, öppet och välkomnande Kinda, Social gemenskap, hållbarhet för generationer. Den gröna färgen används när vi vill signalera värdet: Ett grönt liv på en grön plats!

grön färg

HEX: #3b9f33


RGB: 59, 159, 51

BLÅ - VIDUNDERLIGT VATTENRIKE

Den sjöblå färgen symboliserar och används när vi kommunicerar sjönära boende, vackra Kinda Kanal, vattenburen rekreation, bad, plask och njutning, en sammanhållen destination.

Den blå färgen används när vi vill signalera värdet: Sjöliv och sjödoft året runt!

blå färg

HEX: # 76b4e1


RGB: 118, 180, 225

GUL - TRYGG (TILL)VÄXTPLATS

Den gula färgen symboliserar och används när vi kommunicerar ett paradis för barnfamiljen, idrott för många, piggt friluftsliv, grönt entreprenörskap. Tänk på att använda den gula färgen i måttlig mängd så den inte tar över.

Den gula färgen används när vi vill signalera värdet: Här vill man leva!

gul färg

HEX: #fff155


RGB: 255, 241, 85

BEIGE - NATURLIGT NÄRA

Den varma beiga färgen symboliserar och används när vi kommunicerar närheten till natur och vatten, skola och service, upplevelser och kultur, Linköping och nära varandra.
Den beiga färgen används när vi vill signalera värdet: Det bästa av två världar!

BEIGE FÄRG

HEX: f3efe0


RGB: 243, 239, 224