BILDER OCH FILM

När vi pratar om Sjöriket Kinda ska tonläget vara positivt, personligt och lockande. Vi använder en enkel och rak kommunikation och arbetar gärna med storytelling där det är möjligt. Mottagaren ska känna sig tilltalad, engagerad och nyfiken på Sjöriket Kinda. På samma sätt ska bilder och filmer förmedla samma tonläge, med bilder som mottagaren känner sig nyfiken på. Vi strävar efter att använda bilder med människor på och med rörelse i bilden. Vackra vyer och vattenbilder bryter av. För bilder utomhus är vatten och natur självklara i bilderna. Nedan kommer det snart finnas bilder du som entreprenör kan använda dig av i din marknadsföring när du har Sjöriket Kinda som budskap. Observera att dessa bilder endast får användas när du använder Sjöriket Kinda som profilering.

Här kommer du snart att hitta en bildbank med bilder som du kan använda i samband med Sjöriket Kinda, men vi behöver hjälp med att bygga den.

Längst ned på sidan hittar du ett formulär för att lämna bilder till den gemensamma bildbanken för Sjöriket Kinda.

Formulär för uppladdning av bild till bildbanken för Sjöriket Kinda

Läs mer om creative commons by sa här.

Personuppgifter
Fyll i dina personuppgifter här
Personuppgifter

Här fyller du i bildens fotograf

Genom att ladda upp bilden här godkänner du att bilden hamnar i vår publika bildbank för Sjöriket Kinda. Vidare ger du rätten till andra för att använda bilden enligt Creative Commons by sa. När bilden används ska fotograf anges där det är möjligt. Genom att ladda upp bilden har du också säkerställt och går i god för att de eventuella personer som är med på bilderna har godkänt detta, allra helst skriftligen.