En resa i tiden

Kindabygden är också känd för den omfattande emigrationen till Nordamerika som skedde härifrån. I Kisa kan du besöka det berömda Café Columbia (Sveriges första resebyrå) varifrån den första gruppresan av utvandrare organiserades.

Resan leddes av bonden Peter Cassel i Kisa som blev inspirerad av apotekare Carl Gustav Sundius idéer om ”frihetens land” i väst. Peter Cassels entusiastiska brev hem till Sverige spreds på Kise Marken i original och avskrifter och de väckte ett så stort intresse att många i Kinda bestämde sig för att söka lyckan i Amerika.

Kisa Emigrantmuseum visar många människors mod och drömmar. Amerikaemigranterna hade drivkraften att förverkliga sin dröm om ett bättre liv, fritt från förtryck och armod. Museet ligger i just det hus, det gamla apotekshuset, där den stora emigrationsvågen började. I museet får du följa öden och berättelser, den trakt som utvandrarna lämnade och livet i det nya landet. Foton, brev och föremål visar den tidiga emigrationen från Kinda till Nordamerika. Med ljud, musik och visuella upplevelser ger det en utställning som berör. Välkommen till ett av Kisas äldsta hus i kulturkvarteret Vråken!

bild av resväskor som användes vid emigrationen