Vattenläcka i Kisa

190903

Idag på morgonen har teknik- och drift lagat en vattenläcka i Kisa. När vattnet släpps på kan det förekomma en del driftsstörningar som luft i systemet och grumligt och missfärgat vatten. Spola tills dess eventuell grumlighet och missfärgning försvinner. Undvik tvätt av känsliga textilier under denna tid.