Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnad

Desinfektion av egen vattenbrunn

Desinfektion gör du när en brunn inte tömts eller rengjorts under en längre period eller om brunnsvattnet förorenats. Förorening kan ha skett genom att ytvatten trängt in, avloppspåverkan eller annat. Innan desinfektion utförs ska källan till föroreningen spåras och undanröjas.

Klicka på länken nedan så kan du läsa om hur desinfektionen går till.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida