Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Bevattningsförbud i Rimforsa från och med 15 juni 2020

Från och med den 15 juni inför vi bevattningsförbud med kommunalt vatten från Rimforsa vattenverk. Vattenförbrukningen är periodvis större än produktionskapaciteten vid vattenverket. Tidvis har fastigheter blivit utan vatten. Förbudet gäller dig som har kommunalt vatten. Förbudet gäller inte privata sommarvattenanläggningar.

Uppdatering 2021-01-11

Bevattningsförbudet infördes i Rimforsa på grund av hög vattenförbrukning under sommaren och har kvarstått under år 2020 då tillbyggnaden av vattenverket med tillhörande ombyggnationer/omkopplingar har påverkat kapaciteten. Bevattningsförbud råder fortfarande och under våren 2021 pågår etablering av den biologiska processen och provdrift av de tillbyggda processtegen vilket även påverkar kapaciteten. När biologin har etablerat sig och vattenkvalitén är godkänd på de nya processtegen kommer idrifttagning av den utökade kapaciteten kunna ske och då kommer även bevattningsförbudet att upphävas.

Spolning av isbana kan eventuellt utföras efter separat överenskommelse med VA-avdelningen, enligt kontakt nedan.

Uppdatering 2020-06-16

Från och med 17/6 är det tillåtet att använda högtryckstvätt eller vattenslang för att exempelvis tvätta fasader. I övrigt råder begränsningar enligt nedan tills nytt besked ges.

2020-06-15 11:36 Bevattningsförbud i Rimforsa med start 15 juni

Från och med den 15 juni inför vi bevattningsförbud med kommunalt vatten från Rimforsa vattenverk. Vattenförbrukningen är periodvis större än produktionskapaciteten vid vattenverket. Tidvis har fastigheter blivit utan vatten.

Förbudet gäller dig som har kommunalt vatten. Förbudet gäller inte privata sommarvattenanläggningar. När bevattningsförbud råder är det förbjudet att använda kommunalt vatten för att:

- Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
- Bevattna gräsmattor större planteringar med vattenslang eller spridare. Vattning får ske med vattenkanna.
- Fylla spabad, badtunnor eller pooler större än 1 kubikmeter.

Teknik och drift