Fördjupad översiktsplan Rimforsa

Kontakta oss

Kontakt

Fördjupad översiktsplan Rimforsa

Kinda kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktplan för Rimforsa. Översiktsplanen redovisar Kinda kommuns syn på hur Rimforsa ska utvecklas och hur kvalitéer som finns i samhället ska stärkas. Förslaget ställs nu ut för granskning mellan 2018-11-05 - 2019-01-02.

Under tiden finns förslaget tillgängligt här på hemsidan, medborgarkontoret och på samtliga bibliotek i kommunen. Hela utställningsperioden ges det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter på förslaget ska vara oss tillhanda senast 2 januari och skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa.

Du kan även lämna synpunkter via formuläret som du når via denna länk

Vi bjuder in till informationsmöte om planförslaget onsdagen den 21 november 2018 klockan 19.00-21.00 på församlingsgården i Rimforsa.

Om du tänkt komma på mötet anmäl dig gärna till sbn@kinda.se. Detta är helt frivilligt och enbart för att vi ska kunna planera fika, sittplatser etc.

Välkomna!

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida