Fördjupad översiktsplan Rimforsa

Kontakta oss

Kontakt

Fördjupad översiktsplan Rimforsa

Kinda kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktplan för Rimforsa. Översiktsplanen redovisar Kinda kommuns syn på hur Rimforsa ska utvecklas och hur kvalitéer som finns i samhället ska stärkas. Förslaget har ställs ut för granskning mellan 2018-11-05 - 2019-01-02 och har nu gått in i nästa skede där synpunkter på förslaget bearbetas.

Granskningsutlåtandet kommer att finnas för läsning på denna sida under dokument nedan och kommer att anslås på vår digitala anslagstavla.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida