Fördjupad översiktsplan Rimforsa

Kontakta oss

Kontakt

Fördjupad översiktsplan Rimforsa

Tisdag 26 mars 2019 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att tillstyrka den fördjupade
översiktsplanen för Rimforsa. Översiktsplanen går nu vidare till Kommunstyrelsen och
sedan till Kommunfullmäktige för antagande. Därmed är ett gediget planeringsarbete i mål.

Den fördjupade översiktsplanen planeras att behandlas på Kommunfullmäktiges
sammanträde i maj 2019.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida