Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Detaljplaneförslag för Sonebo 2:28 och Sonebo 2:29

Kartbild som visar aktuellt område

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Sonebo 2:28 och Sonebo 2:29 norr om Rimforsa är framtaget. Syftet med planen är att utöka byggrätten på två fastigheter som idag är bebyggda med fritidshus. Planområdet som är en del av ett befintligt fritidshus område, är beläget vid sjön Järnlundens västra strand och omfattar cirka 5 000 kvadratmeter. Området är planlagt på 1960-talet och detaljplaneändringar har förekommit vid fyra tillfällen på grannfastigheter för att ge dessa utökad byggrätt.

Kommunen har arbetat fram ett planförslag som var ute på samråd mellan 2020-05-04 och 2020-05-31. Nu har samrådsförslaget reviderats och har varit ute på granskning. Granskningstiden var mellan
2020-09-02 och 2020-09-16. Kommunen skall nu sammanställa de inkomna synpunkterna och förbereda detaljplanen för antagande i samhällsbyggnadsnämnden.

Planen handläggs av kommunens planarkitekt Susanna Dahlman som även besvarar frågor om det fortsatta arbetet. Telefon 0494-190 81, e-post: susanna.dahlman@kinda.se.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida