Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Håkantorp 1:21 med flera - ny detaljplan

Ett förslag till ny detaljplan för Håkantorp 1:21 med flera har varit ute på samråd mellan den 27 maj till den 30 juni 2019. Syftet med planförslaget är att möjliggöra 8 nya radhus i Håkantorp söder om Rimforsa.

Samrådsmöte hölls den 18 Juni kl. 17.30 – 19.00 i Församlingsgården i Rimforsa, Sandbacken 1. Under samrådstiden fanns planförslaget tillgängligt på biblioteken i Rimforsa och Kisa, kommunkontoret och på kommunens hemsida.

Nu ska synpunkterna från samrådet besvaras och planförslaget revideras. När planförslaget har omarbetats kommer det att ställas ut på en granskningsutställning. Datum för granskningsutställning kommer att anslås på Kinda kommuns hemsida, de som har lämnat in synpunkter under samrådstiden kommer att få information om granskningsutställningen hemskickad.

Planen handläggs av kommunens planarkitekt Susanna Dahlman som även besvarar frågor om det fortsatta arbetet. Telefon 0494-190 81, e-post susanna.dahlman@kinda.se.