Beställning Kisa tätort

Kontakta oss

Kontakt

Beställning Kisa tätort

Villaägare - gör din beställning via vår hemsida. Använd blanketten eller e-tjänsten nedan. Korrekt adress hittar du längst ner.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar - kontakta oss och gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig för ett möte. Använd kontakten fiberfrågor nedan.

Hyresgäst - kontakta din fastighetsägare som i sin tur beställer anslutning av fastigheten. När fastigheten blivit ansluten och du fått ett fiberuttag installerat i din lägenhet kan du beställa tjänst från valfri leverantör i nätet.

Företagare - om du äger fastigheten, kontaktar du oss för offert. Hyr du lokaler kontaktar du fastighetsägaren. Använd kontakten fiberfrågor nedan.

Bekräftelse
När din beställning kommit in till oss får du ett bekräftelsebrev och kommer löpande att hållas informerad om när och hur din fastighet ansluts. Oavsett om du gör en intresseanmälan eller en beställning så ska du även skicka in dokumentet markupplåtelseavtal i två original. Du skickar dokumenten till:

Kinda kommun
Fiberutbyggnad
Box 1
590 40 Kisa

Beställning efter 30/9 2016
Vi tar fortfarande emot beställningar/intresseanmälningar efter den 30/9. Vi kan dock inte garantera att beställningar som kommer in efter 30/9 blir anslutna i denna omgång, utan blir aktuella i en eventuell uppsamlingsomgång eller hanteras som nyetableringar vid senare tillfälle. I möjligaste mån försöker vi hantera de beställningar som är möjligt i denna omgång till beslutad kostnad. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida