Kampanjer

På denna sida lägger vi kontinuerligt upp kommande, pågående projekt och kampanjer.

Pågående projekt

Hållbar arbetspendling - prova att resa hållbart till jobbet i vår

I vår har du som invånare i Kinda kommun möjlighet att låna en ellastcykel, elcykel eller elbil under en testperiod för att pendla till och från jobbet.

Redan den 30 januari levererades den första av två ellastcyklar som ska användas i projektet, i den kan man lasta fyra barn (trepunktsbälten finns) eller max 100 kilo last vilket är perfekt om man vill skjutsa barnen på väg till jobbet eller handla på vägen hem.

Projektet ”Hållbar arbetspendling” finansieras via bidrag från Energimyndigheten som Kinda kommun tillsammans med Åtvidabergs kommun ansökte under 2016.

Reser du idag med fossilbränsledriven bil till jobbet och vill prova på ett mer hållbart resande under maj till mitten av juni? Anmäl ditt intresse redan nu till Joakim Svensson, kommunens energi- och klimatrådgivare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner här på sidan.

Klimatklivet - nationellt bidrag

I slutet av år 2015 kom stödet Klimatklivet som företag och offentlig verksamheter kan söka för investeringar som gynnar klimatet. Under 2015 fanns 125 miljoner kronor att söka och under 2016 till 2018 finns 600 miljoner kronor per år att söka. Laddstationer för elfordon är speciellt prioriterade för stödet. Kontakta rådgivningen om du har en projektidé som du vill söka pengar för.

Byggnaders energiprestanda Energy Building Performance Directive 2 (EPBD 2)

Under år 2016 kommer minst fem företag i kommunen att erbjudas rådgivning om de har ett värmesystem med olje- eller biobränsleeldning större än 20 kW eller en luftkonditioneringsanläggning som är större än 12 kW. Detta enligt EU:s direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda, även kallat EPBD 2.