Coacher för energi och klimat

bild på två personer som tittar ut över ett verkstadsgolv

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning.

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag möjligheter till att energieffektivisera. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019.

Programmet passar företag som:

 • På ett enkelt sätt vill komma igång med energieffektiviserande åtgärder
 • Vill höja sin kunskap inom energi
 • Vill ha kostnadsfri coachning och rådgivning! Det enda som krävs är företagets egna tid och engagemang
 • Vill dra nytta av ett nätverk med andra företag, både rörande energi och andra frågor

Programmet kan hjälpa företag som:

 • Har ont om tid
 • Har brist på information
 • Behöver en knuff i rätt riktning
 • Vill lära sig mer om energieffektivisering i allmänhet

Vad ingår i coachningsprogrammet?

Programmet består av en för företaget enskild del och en gemensam del. De gemensamma delarna utförs tillsammans med andra deltagande företag från samma kommun eller kommunsamarbete.

Enskild del:

 • Energigenomgång med platsbesök av coach
 • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning
 • Coachning i genomförande av åtgärder

Gemensamma delar som bland annat kan innehålla:

 • Platsbesök hos andra deltagande företag
 • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar
 • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör
 • Stöd inför framtagning av investeringsunderlag
 • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal
 • Stöd inför finansieringslösningar

Kan mitt företag få hjälp av en coach?

Programmet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under
300 000 kilowattimmar (kWh) per år. Deltagandet är kostnadsfritt.

För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du som deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas under programperioden. Varje år anordnas ungefär fyra träffar om totalt cirka tio timmar.

Utöver det kommer din insats bestå av att besvara frågor från coachen och att närvara vid en rundvandring i företaget.

Vilka företag kan inte få hjälp av en coach?

Coacher för energi och klimat riktar sig inte till bostadsrättsföreningar, lantbruk, fiske- och vattenbrukssektorn samt till företag utan energianvändning.