Hur kan centrum formas?

Tengbom arkitekter har på uppdrag av Kinda kommun tagit fram några idéer om hur centrumets viktiga rum kan utformas för att skapa mer attraktiva vistelsemiljöer. Idéarbetet i det här skedet handlar om att utifrån Kisa centrums styrkor och utvecklingsmöjligheter skapa en utformning- och gestaltningsidé för hela centrumet.

Stora torget är ett av viktiga stadsrummen i Kisas centrum och som i den här idéskissen görs om till ett sammanhängande stadsrum. Rummets golv behandlas på ett medvetet sätt med markmaterial som signalerar att detta är finrummet i huvudtätorten, sittplatser i soliga lägen skapas, bilparkeringsplatser ordnas på lite annat sätt för att ge mer utrymme till gående och cyklister. Det här är ett förslag och en idé av säkert många bra idéer som kan tas fram för utformning av Stora torget. Observera att bilden nedan är beskuren, genom att trycka på bilden får du upp en större obeskuren bild.

Beskuren bild över torget

Tryck på bilden för större obeskuren bild