Fortsatta arbetet

Under juni-augusti 2019 har Kinda kommun genomfört två dialogmöten med flera av aktörerna i centrum. Dialogmötena har samlat sammanlagt cirka 15 representanter som har tagit del av kommunens tankar och bidragit med sina värdefulla idéer och input. Dialogarbetet fortsätter på lite olika sätt under hösten och kommunen kommer därefter att ta fram en genomförandeplan med tidplan och strategier.

Projektet beräknas ta ett antal år att genomföra i alla delar.