Byggprojekt

I kommunen pågår flera byggprojekt, se mer under respektive rubrik.