Förslag till Avfallsplan

Kinda Kommun, samhällsbyggnadsnämnden, har tagit fram ett förslag till avfallsplan med tillhörande föreskrifter. Avfallsplanen utgör en grund för den enskilda kommunens arbete med att bidra till att de nationella och avfallsrelaterade miljökvalitetsmålen uppnås. Den tydliggör kommunens ambitioner på avfallsområdet och kan även utgöra ett viktigt strategiskt styrinstrument.

Utställning av avfallsplan med tillhörande föreskrifter finns på Kisa, Rimforsa och Horn bibliotek och kommunhuset reception i Kisa. Du hittar även dokumenten längst ner här på sidan.

Samrådsmöte kommer att hållas på Kisa bibliotek den 9 november klockan 18:00-20:00. Välkommen!

Från allmänheten önskar vi synpunkter på det framtagna materialet, senast den 24 november via formuläret nedan eller per e-post till sbn@kinda.se, ange diarienummer
2019-357.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 november klockan 00.00.