Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslag till Avfallsplan

Kinda Kommun, samhällsbyggnadsnämnden, har tagit fram ett förslag till Avfallsplan med tillhörande föreskrifter. Avfallsplanen utgör en grund för den enskilda kommunens arbete med att bidra till att de nationella och avfallsrelaterade miljökvalitetsmålen uppnås. Den tydliggör kommunens ambitioner på avfallsområdet och kan även utgöra ett viktigt strategiskt styrinstrument.

Samrådsmöte med frågestund om föreslagen plan sker i Kisa Bibliotek den 18 mars klockan 18.30-20.30.

Utställning av Avfallsplan med tillhörande föreskrifter finns på Kisa/Rimforsa och Horn Bibliotek och medborgarkontoret i Kisa. Du hittar även dokumenten längst ner här på sidan.

Från allmänheten önskar vi synpunkter på det framtagna materialet, senast 1 april 2020 per e-post till sbn@kinda.se, eller via formuläret nedan, ange diarienummer 2019-00357.

Kontaktperson Staffan Andersson 0494-190 72.

Kontaktuppgifter
Att lämna kontaktuppgifter är frivilligt dock bör det lämnas om du vill ha någon form av återkoppling.
Kontaktuppgifter
Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida