Föreskrifter för avfallshantering

Vi har tagit fram ett nytt förslag på föreskrifter för avfallshantering. Dessa innehåller till exempel föreskrifter om hur sortering av avfall ska ske, hämtningsområden samt anläggning, skötsel och underhåll av avfallsutrymmen och behållare.

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna. Samrådet pågår 7 september – 6 oktober 2023.

Efter samrådet kommer förslaget att revideras och sedan skickas ut för granskning. De slutgiltiga föreskrifterna beräknas antas av kommunfullmäktige i början av 2024.

Synpunkter på förslaget på avfallsföreskrifter ska lämnas skriftligt senast den 6 oktober 2023 till:

e-post: sbn@kinda.se
brev: Kinda kommun, Box 1, 590 40 Kisa
Märk e-post eller brev med ”Avfallsföreskrifter”.

Vid eventuella frågor kontakta:
Håkan Eng, Vatten och avfallsavdelningen
hakan.eng@kinda.se
0494-190 55