• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Rimforsa förskola

Byggnation av Rimforsa förskola pågår och beräknas stå klart november 2023. Nedan kan du se en skiss över hur byggnaden kommer se ut och bilder från byggarbetsplatsen.

Kontakt