Kisa stationsområde

Ombyggnationen omfattar en toalettbyggnad samt vägar, parkeringar och grönområde med bänkar och väderskydd för ett attraktivt och funktionellt resecentrum med hög tillgänglighetsanpassning som syftar till en säkrare miljö för resenärer. Området kommer att stå färdigt december 2022.

Kontakt