• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Övergripande mål

”Barn som är fysiskt aktiva, inte bara mår bättre – de har bättre motorik, lär sig bättre och blir kanske smartare”. Pia Lindeskog, sakkunnig Folkhälsomyndigheten

Målet med projektet "ta pulsen på Kinda" är att:

  • Ökad måluppfyllelse
  • Förbättrat fysiskt och psykiskt mående
  • Skapa rörelseglädje och motivation för fysisk aktivitet för barn och unga och fortsatt livslångt utövande av fysisk aktivitet

Kontakt