Aktiviteter i förskola och skola

”Fysisk aktivitet handlar inte om att prestera tider eller visa bilder på Instagram. Det handlar om att ge hjärnan förutsättningar att fungera optimalt”. Anders Hansen, överläkare

I Kinda har vi använt oss av olika aktiviteter för ökad rörelse i våra förskolor och skolor som till exempel:

  • QR-koder med olika rörelseaktiviteter på förskolan
  • Ämnesintegrerad rörelse i skolan
  • Rörelsepaus i klassrummet
  • Tisdagslöpning
  • Schemalagda pass med pulshöjande lekar
  • Schemalagda träningspass i klassrummet
  • Fredagsdisco

Kontakt