PULS

springande barn på sommaräng

Skolresultaten i svensk skola har sjunkit över tid. Parallellt har den fysiska aktiviteten bland befolkningen minskat och den psykiska ohälsan ökat. Sverige är i dag ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är liten. Många rör på sig för lite och äter för dåligt. Det låter kanske inte så farligt, men i själva verket utgör den kombinationen i dag en av våra största hälsofaror och det är dags att ta problemet på allvar!

Tillsammans kan vi göra något åt det!

Forskning visar att träning inte bara är bra för att motverka sjukdomar, öka muskelstyrka och kondition utan också har en rad effekter på vår hjärna. Så lite som 4 minuters regelbunden träning ger bättre uppmärksamhet, kreativitet, problemlösningsförmåga samtidigt som stress och ångest minskar.

Genom att bekämpa stillasittandet kan vi förbättra skolresultaten, minska risken för fysiska och psykiska problem och ge våra unga goda vanor för livet.

Genom projektet ”Ta pulsen på Kinda” satsar Kinda kommun på att få in mer rörelse hos alla våra barn och elever inom förskola och skola.

Kontakt